Herrljunga Cider

Herrljunga Cider - Sveriges mest älskade cider!

 


Herrljunga Cider stöder WaterAid

För varje såld flaska av vår jubileumscider skänker vi 33 öre till WaterAids projekt ”Ringar på vattnet i Mali”.

Mer information om projektet
I Mali i Västafrika, som är ett av världens allra fattigaste länder, är WaterAids vision en avlägsen dröm. Mer än hälften av landets befolkning saknar tillgång till rent vatten och sanitet. Effekterna är förödande: vart femte barn dör före fem års ålder i sjukdomar orsakade av förorenat vatten.

Projektet ”Ringar på vattnet i Mali” syftar till att:
Varje år nå ut till ytterligare 10.000 personer med rent vatten genom att bygga 20 nya brunnar och reparera 40 brunnar som redan är borrade.
Varje år nå ut till ytterligare 20.000 personer med sanitet genom att uppföra 275 latriner.
Genom dokumentation och forskning satsa på utbildning och opinionsbildning i Mali för att påverka beslutsfattare i vatten- och sanitetsfrågor.

Projektet ”Ringar på vattnet i Mali” kommer att ge tiotusentals fattiga landsbygdsbor i södra Mali tillgång till rent vatten och sanitet. Det kommer att sätta press på regering och myndigheter i Mali att ta ökat ansvar för vattenförsörjningen där WaterAids egen projektverksamhet tjänar som förebild och skapar på så sätt ringar på vattnet.

Läs mer om WaterAid här.

Jubileumsciderns försäljning
Under januari till och med juni har vi sålt 188 816 st vilket resulterar att vi hittills kommer skänka 62 309 kr till Wateraids projekt ”Ringar på vattnet i Mali”

Herrljunga Cider stöder WaterAid

För varje såld flaska av vår jubileumscider skänker vi 33 öre till WaterAids projekt ”Ringar på vattnet i Mali”.

Mer information om projektet

I Mali i Västafrika, som är ett av världens allra fattigaste länder, är WaterAids vision en avlägsen dröm. Mer än hälften av landets befolkning saknar tillgång till rent vatten och sanitet. Effekterna är förödande: vart femte barn dör före fem års ålder i sjukdomar orsakade av förorenat vatten.

Projektet ”Ringar på vattnet i Mali” syftar till att:

Varje år nå ut till ytterligare 10.000 personer med rent vatten genom att bygga 20 nya brunnar och reparera 40 brunnar som redan är borrade.

Varje år nå ut till ytterligare 20.000 personer med sanitet genom att uppföra 275 latriner.

Genom dokumentation och forskning satsa på utbildning och opinionsbildning i Mali för att påverka beslutsfattare i vatten- och sanitetsfrågor.

Projektet ”Ringar på vattnet i Mali” kommer att ge tiotusentals fattiga landsbygdsbor i södra Mali tillgång till rent vatten och sanitet. Det kommer att sätta press på regering och myndigheter i Mali att ta ökat ansvar för vattenförsörjningen där WaterAids egen projektverksamhet tjänar som förebild och skapar på så sätt ringar på vattnet.

Läs mer om WaterAid här.

Jubileumsciderns försäljning

Under januari till och med april har vi sålt 100 344 st vilket resulterar att vi hittills kommer skänka 33 114 kr till Wateraids projekt ”Ringar på vattnet i Mali”


Herrljunga Cider supports WaterAid


For every bottle sold of our Jubileumcidercider we donate 33 öre for Wateraid’s projects ”rings on the water in Mali”.

Learn more about Wateraid.