Herrljunga Cider

Herrljunga Cider - Sveriges mest älskade cider!

 

Sponsring

Herrljunga Cider sponsrar event och tillfällen som går i linje med företagets grundvärderingar. Sponsringen är tänkt att bidra till ökat intresse för Herrljunga Ciders produkter och att förstärka företagets image. Då Herrljunga Cider har ett brett sortiment med dryck för både gammal som ung, finns det många sammanhang då företaget kan tänkas vara med och synas.

 

Exempel på tillfällen då Herrljunga Cider kan sponsra:

– Lokala föreningar
Herrljunga Cider är starkt förankrat lokalt och vill gärna vara med att gynna Herrljungas lokala idrottsföreningar för att bidra till ett bra föreningsliv. Därför har Herrljunga Cider valt att enbart sponsra lokala idrottsföreningar. Vi sponsrar inte privatpersoner eller med alkoholhaltiga drycker.

– Övriga event – till självkostnadspris
Ett event som går i linje med företagets värderingar och målgrupp kan få sponsring till självkostnadspris. Med självkostnadspris menas försäljning av företagets produkter till ett kraftigt nedsatt pris gentemot att Herrljunga Cider exponeras väl med hjälp av till exempel skyltar, varor eller annat material.

TEKSAS